8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

اجرت المثل

اجرت المثل

اجرت المثل به چه معنا است؟

همان طور که مشخص است، اجرت المثل از دو کلمه  تشکیل شده است، که این دو واژه عبارت است از اجرت و مثل و به طوری کلی به معنای اجرت یک عمل در مقایسه با نمونه های مشابه به چه میزان خواهد بود.

در جامعه انسانی افراد می توانند در ارتباط با یکدیگر از اموال و یا نیروی کار یکدیگر گمگ بگیرند و در برابر آن به زبان عامیانه حق الزحمه طرف مقابل را پرداخت کنند و یا حتی با توافق به صورت مجانی عمل نمایند. شما می توانید از همین صفحه وکیل و مشاوره درمورد موضوع اجرت المثل اموال از موسسه حقوقی دادگستر دادخواه درخواست کنید. این کار باعث می شود که مقدار زیادی در زمان و هزینه خود برای یافتن وکیل مناسب حوزه اجرت المثل اموال صرفه جویی کنید.

منظور از این که اجرت المثل توافق نیست، چیست؟

اجرت المثل زمانی مطرح می گردد که قراردادی وجود نداشته باشد و فرد با اجازه یا بدون اجازه دیگری از مال یا از عمل دیگری بهرگیری کند. اجرت المثل در ۲ موقعیت کاربرد دارد:

  • اجرت المثل اموال
  • اجرت المثل زمان ازدواج

یا اجرت المثل را در موارد زیر می توان مطالبه کرد:

  • در عقد نکاح
  • در اموال (منقول و غیر منقول).
  • بهره مندی از عمل دیگری به عنوان مثال کار یا فعل مثل تعمیر لوله کشی یک ساختمان
  • غصب
  • تمام شدن عقد اجاره

اجرت المثل در چه مواقعی تعلق خواهد گرفت؟

در صورتی که شما برای انجام یک عمل و یا حتی بهره مندی از اموال شخص دیگری بر مبنای یک قرارداد پیشین مبلغی را تعیین نمایید تحت عنوان اجرت المسمی قابلیت پرداخت دارد ولی اجرت المثل زمانی است که عکس این قضیه به وقوع بپیوندد به این معنا که توافق و قراردادی در بین نیست و در صورتی که باشد هم باطل شده است و شما از منافع مال دیگری چه با اجازه و چه بدون اجازه او بهره برداری نموده اید. در این صورت است دادگاه با نظریه کارشناس متخصص و منتخب اجرت المثل بهره مندی از این منافع را تعیین خواهد نمود. شما می توانید از همین صفحه وکیل و مشاوره درمورد موضوع اجرت المثل اموال از دادسان درخواست کنید. این کار باعث خواهد شد که مقدار زیادی در زمان و هزینه خود برای یافتن وکیل مناسب حوزه اجرت المثل اموال صرفه جویی کنید.