8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

تهدید و توهین

تهدید و توهین

رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر در رسیدگی به ارتکاب جرایم تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک و تعیین مجازات برای آن بر این امر استقرار یافته است که چنانچه ارتکاب جرایمی همچون تهدید (موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ) ، توهین ( موضوع ماده ۶۰۸ قانون مذکور ) و مزاحمت تلفنی ( موضوع ماده ۶۴۱ همان قانون) ، هر سه از طریق ارسال پیامک انجام گیرد نظر به تعداد و دفعات ارسال پیامک های توهین آمیز که نوعی مزاحمت تلفنی تلقی می گردد و از سویی دیگر ، بکارگیری الفاظی که متضمن تهدید می باشد مصداق تعدد معنوی جرم از باب ارتکاب فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و در تعیین مجازات جرایم ارتکابی مذکور با در نظر گرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، مجازات جرمی مورد اجرا قرار خواهد گرفت که اشد از دیگر مجازات هاست.

با توجه به اینکه در قانون ، تعریف درستی از جرایم مطبوعاتی ارائه نشده است در این پژوهش سعی شده که در بخش اول جرایم مطبوعاتی و سپس حقوق فردی تعریف گردد و در بخش دوم مصادیق جرایم مطبوعاتی در حوزه های حقوق فردی مورد بررسی قرار گیرد تا اوال افراد از حقوق معنوی خود آگاهی یابند و از عرض و آبروی خود دفاع نمایند و ثانیا افراد ناخواسته و بدون علم دچار ارتکاب جرم نشوند زیرا توهین، افترا، تهدید، اشاعه کذب همگی از لحاظ قانون مجازات اسالمی جرم محسوب میشوند اما اگر این اعمال از طریق مطبوعات صورت بگیرد مجازات آن تشدید میشود و از لحاظ عمومی مذموم تر است و علت آن هم سطح گستردهی مخاطبان مطبوعات و اثر گذاری وسیعی است که درسطح جامعه دارد و و تاثیری است که بر امنیت روانی و عفت عمومی جامعه می گذارد به همین دلیل قانون گذار با تصویب قانون خاص توجه ویژه به این مساله نموده است.بنا براین دراین مقاله سعی شده ابعاد مختلف این جرایم بررسی شود و مجازات آن معلوم گردد تا هم مصادیق و هم تعاریف آن به صورت واضح مورد شناسایی قرار گیرد.