8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

ثبت احوال

ثبت احوال

وکیل دعاوی ثبت احوال در ارتباط با فوت

در خصوص فوت می تواند گفت که در صورت عدم ثبت فوت یا عدم صدور گواهی فوت یا عدم اعلام فوت از طرف کسانی که از فوت آگاه هستند، مشکلاتی به وجود خواهد آمد. روند دعاوی ثبت احوال مربوط به فوت،به دلیل عدم صدور گواهی فوت، عدم ثبت فوت متوفی یا …، توسط وکیل دعاوی ثبت احوال سرعت بیشتری می یابد. وکیل دعاوی ثبت احوال در خصوص فوت، به شخص مطالبه کننده کمک زیادی می کند.

ازدواج و طلاق در اداره ثبت احوال

دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق باید وقایع ازدواج و طلاق را در شناسنامه زوجین درج و ثبت و مهر نمایند. ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور باید توسط کنسولگری ایران ، درج و ثبت شود. ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد شناسنامه ای زن و شوهر ثبت خواهد شد:

  • ارایه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجین
  • در موقع تنظیم اقرارنامه سن مرد از بیست سال تمام و سن زن از هیجده سال تمام کمتر نباشد.
  • ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین گواهی دهد که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.

وکیل دعاوی ثبت احوال در خصوص ابطال شناسنامه

شناسنامه سندی رسمی است زیرا بر اساس قانون، ماموران رسمی دولت در حدود صلاحیت خود آن را صادر کرده اند. در طرح دعاوی ثبت احوال در خصوص شناسنامه، از آنجایی که شناسنامه سندی رسمی می باشد؛ نمی توان مورد شک ، تردید یا انکار واقع شود. شناسنامه تنها می تواند مشمول ادعای تزویر و جعل شود. ادعای جعلی بودن شناسنامه به معنای خلاف واقع بودن مفاد شناسنامه می باشد. در دعاوی ثبت احوال مربوط به ابطال شناسنامه، فرد می تواند ادعای جعلی بودن شناسنامه و درخواست ابطال شناسنامه را از سازمان ثبت احوال نماید. وکیل دعوای ثبت احوال ابطال شناسامه روند ابطال شناسنامه در اداره ثبت احوال را، تسریع می بخشد.