8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

خلع ید

از جمله سری مشکلات و اختلافات و دعاوی که امکان دارد در حوزه ملک واقع شود دعاوی خلع ید ، تصرف عدوانی و تخلیه ید می باشد که خیلی مشابه به یکدیگر و ولی متفاوت از هم می‌باشند.

ما در بنیاد وکلا قصد داریم تا در این مقاله به تعریف و تفکیک این موضوعات بپردازیم.

خلع ید چیست؟

دعوای خلع ید به معنای عام عبارت است از:

دعوای تصرف عدوانی

در دعوای تصرف عدوانی خواهان صرف نظر از اینکه مالک ملک باشد یا خیر ادعای سبق تصرف خود و لحوق تصرف عدوانی خوانده را می‌نماید. اگرچه ممکن است خوانده خود مالک ملک باشد. در واقع در این دعوا مسئله اصلی سبق تصرف است نه مالکیت. به زبان ساده‌تر در دعوای تصرف عدوانی، مسئله‌ای که مدنظر قرار می‌گیرد این است که سابقه مالکیت چه کسی قدیمی‌تر است. پس از مشخص شدن این مسئله، کسی که تصرف او مؤخر است، باید ثابت کند به روش قانونی و صحیح ملک به او انتقال داده شده است. یعنی اثبات حقانیت با فردی است که مالکیت او مؤخر است.

دعوای تخلیه ید

در این دعوا خوانده به مالکیت خواهان اقرار دارد و خواهان نیز می‌پذیرد که ید خوانده قانونی است اما ادامه ید خوانده برخلاف قانون یا قرارداد است مانند تخلیه ید مستأجر. مستأجر بیان می‌دارد که موجر، مالک اصلی ملک است و موجر نیز اظهار می‌کند که مستأجر به روشی کاملاً قانونی و صحیح مالکیت منافع را در دست گرفته است. اما مسئله‌ای که موضوع نزاع طرفین می‌شود این است که موجر یا مالک ادعا می‌کند که از زمان خاصی به بعد، مالکیت منافع مستأجر غیرقانونی و برخلاف قرارداد بوده است. در این صورت است که دعوای خلع ید مطرح می‌شود.

خلع ید به معنای اخص

این مورد معنای مورد نظر ما می‌باشد و بدین نحو است که خوانده متصرف ملک منکر مالکیت خواهان گشته و خواهان برای اثبات مالکیت خود و غاصبانه بودن تصرف خوانده به طرفیت متصرف غیرقانونی ملک خود اقامه دعوا می‌کند. در این دعوا، خواسته اصلی خواهان، تقاضای رفع تصرف و تحویل ملک است.

خلع ید از ملک مشاع | خلع ید مشاعی

این دعوا ممکن است از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث مطرح شود.

با رجوع به ماده ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی درمی‌یابیم که طرز اداره مال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکاست. در صورتی که هر یک از شرکا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال مشترک نماید ضامن خواهند بود.

در این صورت هرگونه تصرف بدون اذن در ملک مشاع غاصبانه بوده و هر یک از شرکا به تنهایی حق اقامه دعوای خلع ید علیه متصرف را دارد.