8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

چک

چک

امور چک و سفته و یا طور کلی اسناد تجاری با توجه به شرایط خاص این اسناد بر چرخه اقتصاد کشور دارای اهمیتی خاص بوده و در این خصوص قانون گزار با تصویب قانون خاص از اسناد تجاری حمایت کرده که در صورت اشراف به این قوانین می توانید تا حدودی از حقوق حقه خویش بهره مند شوید ولی تمام اصول و قوانین را نمی توان با مطالعه چند ماده قانون در خصوص چک و سفته در صورت بروز مشکل مورد استفاده قرار داد چونکه قانون تجارت ایران در مورد اسناد تجاری برگرفته از قوانین تجاری و کنوانسیون های خاص بین المللی می باشد و بسیاری از اصول نانوشته در متون قوانین نهفته می باشد .

بنابراین برای این منظور شما باید از یک مشاوره قوی وکیل متخصص و یا وکیل پایه یک دادگستری در صورت بروز مشکلات خود استفاده نمایید تا بتوانید در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه به نتیجه مطلوب خود برسیدن.

وکیل چک کیفری

در خصوص چک قانون گزار شرایطی خاص را لحاظ نموده که در ذیل اشاره می شود: طبق نظر وکیل چک کیفری راهکارهای مطالبه چک به ۳ نحو می باشد که اولین آن از طریق اجرای ثبت اسناد می باشد که در این روش فرد در محل برگشت زدن چک به اجرای ثبت اسناد مراجعه و می تواند نسبت به توقیف اموال یا حساب در دسترس به جز مستثنیات دین اقدام کند همچنین نسبت درخواست ممنوع الخروجی فرد می توان اقدام کرد،

البته در این روش بر خلاف سایر موارد در صورت عدم دسترسی به اموال و استرداد چک می باید نسبت به پرداخت یک بیستم مبلغ چک اقدام شود لذا بررسی وجود اموال به نام شخص بسیار مهم می باشد و امتیاز این روش در صورت وجود اموال عدم قبول دفاعیات فرد و اجرای عملیات تا مرحله مزایده و فروش می باشد و دفاعیات طرف صادر کننده چک قابل استماع در اداره ثبت نبود. وکیل چک کیفری روش دیگر اقدام حقوقی و مطالبه از طریق دادگاه است که این روش با توجه به هزینه دادرسی معمولا زیاد ، زمان رسیدگی بسیار طولانی و هزینه نیز به نسبت بیشتر به نظر می رسد، در صورت امکان طرح شکایت کیفری و یا توقیف اموال از طریق اجرای ثبت وجود داشته باشد این اقدام در اولویت قرار نمی گیرد.

شرایط طرح شکایت کیفری چک و راه های دفاع آن

برای مثال ابتدا وکیل پایه یک می تواند در صورت درخواست مشاوره شما برای صدور چک با ذکر یک مطلب ساده در درج مطالب مندرج در چک در هنگام صدور از اقدام طرح شکایت کیفری چک در آینده نسبت به شما جلوگیری نموده با این عنوان که شما با راهنمایی وکیل متخصص در هنگام درج مطالب داخل چک در کنار امضای خود تاریخ روز صدور چک را که قطعا با تاریخ سر رسید مجزا بوده را قید کرده و از طرح شکایت کیفری چک علیه خویش جلوگیری نموده و یا در صورت طرح شکایت با اعلام این مطلب یکی از شرایط اساسی طرح دعوی کیفری چک را حذف نموده و موجبات برائت خویش را حاصل می نمایید.شاید بپرسید چگونه این امر امکان پذیر میباشد ،در پاسخ باید گفت ، شما با مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری با توجه به علم و تجربه ایشان از نکته ای کاربردی استفاده نموده اید که در مورد فوق الذکر حذف ادعای به روز صادر شدن چک یا همان چک به روز می باشد که شاکی در صورت شکایت کیفری چک به آن استناد نموده و موجب صدور حکم کیفری علیه شما شود.