8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

وکیل ثبتی

اراضی ملی

منابع طبیعی شامل عرصه و اعیانی جنگل ها ، مراتع و بیشه های ط بیعی واراضی جنگلی است . به عبارت دیگر قانون مند شدن حفاظ ت و بهره برداری از این منابع در هر کشوری امری گریز ناپذیر است ، به خصوص با توجه به اهمیت و نقشی که امروزه زمین در حفاظت از محیط زیست و به عبارت دیگر در تمامی جنبه های زندگی انسان ایفا می نماید. در کشور ایران نیز ، برای اولین بار در سال ۱۴۳۱ هجری شمسی به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ، این اراضی ملی اعلام گشت و در...

ادامه مطلب

انحلال شرکت

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود ، در واقع سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخصه میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. در شرکت سهامی مسیولیت هر کس به میزان سهامی که خریده ،می باشد. ترین شرکت در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج ی فعالیت های تجاری در عرصه های بازرگانی و یکی از شاخصترین انواع شرکت شود های سرمایه ، در حقوق تجارت شناخته می شود. لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت...

ادامه مطلب

ثبت اسناد و مدارک

تعاریف سند: تعریف سند از نظر واژه : از نظر لغت سند عبارتست از تکیه گاه ، متکی بودن ، اتکاء داشتن و هر آنچه که به آن استناد شود. مانند حرفی و یا نوشته ای تعریف سند از نظر حقوقی : سند عبارتست از هر گونه نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد می باشد. تعریف سند از نظر اداری: سند عبارتست از حاصل از خدمت و انجام فعالیتی که از طرف افراد یا سازمانهاي مختلف به صورت نوشته و یا حالات دیگر که با رعایت قوانین و مقررات تهیه و تنظیم شده و براي مراجعات بعدي قابل نگهداري...

ادامه مطلب

ثبت شرکت

در ابتدا باید به این نکته بپردازیم که شرکت چیست؟ شرکت به مجموع دو یا چند نفر شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که برای تشکیل یک شرکت برای انجام کار مورد نظرشان جمع شده اند.بر اساس نوع شرکتی که ثبت شده است ، سهام داران سود حاصله را طبق یک اساس نامه مدون میان خودشان تقسیم می کنند. انواع شرکت در ایران: شرکت های مسئولیت محدود شرکت های سهامی عام و سهامی خاص شرکت های تضامنی شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی شرکت های نسبی و تعاونی برخی از مزایای ثبت شرکت: قانونی کردن کار و حرفه خود ...

ادامه مطلب