8:00 - 20:00

ساعات کاری ما روزهای فرد

09122577022

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو
 

وکیل کیفری

سرقت

سرقت یکی از جرایمی است که در تمامی جوامع و همـواره وجـود داشـته اسـت. گذشت زمان بر این پدیده تأثیر داشته و تغییراتی در شیوه و نحوه انجام آن اتفاق افتاده است. یکی از انواع سرقت ها ، سرقت های مقرون به تهدید و آزار است که نه تنها بـه مـال افراد لطمه می زند ، بلکه جان افراد را هم مورد هدف قرار می دهد. اهمیـت بررسـی ایـن جرایم ما را بر آن داشت که به دنبال ریشهیابی این جرایم در شهر تهران باشـیم. نمونـه آماری این پژوهش از 180 نفر سارق تشکیل شده است که 90 نفر آن...

ادامه مطلب

خیانت در امانت

برای تحقق و اثبات هر جرمی نیاز به شرایط و ادله ای اســت که بتوان در دادگاه وجود آن جرم را اثبات کــرد. برخی از جرایم هســتند که جرم مشهود نامیده می شوند و در هر شرایطی می توان آن ها را بــه راحتی به عنوان یک جــرم اثبات کرد اما برخی جرایم را شــاید حتــی در دادگاه هم نتوان اثبات کرد و شــاید هم برای اثبات آن ها نیاز به ســختی فراوان باشــد. جرم خیانت در امانت نیز یکی از همین جرایمی اســت کــه اثبات آن به عنوان یک جرم شــاید کار بسیار سختی باشد ، اما در هرصورت...

ادامه مطلب

تعزیرات حکومتی

تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در دورن قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهاد شبه قضایی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضایی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده و حسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نماید. برخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیق آن بررسی می شود کلیه مراحل تحقیق ، تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم توسط مرجع واحد انجام می شود و در حالی که در محاکم عمومی طبق...

ادامه مطلب

دفاع از حقوق مولفان

امروزه مديريت و اجراي صحيح حق مؤلف و حقوق مرتبط تأثير بسزايی در رشد و موفقيت صنايع فرهنگی كشورها دارد. مديريت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط نظامی است كه به موجب آن پديدآورندگان و صاحبان آثار به يك سازمان مديريت جمعی اجازه مديريت و اجرای حقوقشان از جمله نظارت بر استفاده از آثار ، مذاكره با استفاده كنندگان ، اعطای مجوز استفاده و جمع آوری و تقسيم اجرت را می دهند. در اين نظام ، سازمان مديريت جمعی به عنوان واسطه ای ميان صاحبان آثار و مصرف كنندگان عمل كرده ، از يك طرف موجب اجراي مؤثر حقوق صاحبان آثار...

ادامه مطلب

قصور پزشکی

قصور پزشكی عبارت است از: « كوتاهی در اجرای استاندارد مراقبت های پزشكی كه بايد به عمل آيد. در حقيقت قصور عبارت است از ترک فعل لازم و يا انجام فعل ممنوعه» قواعد و نظامات شغلی قوانينی است كه محدوده تعهدات پزشک را معين و مشخص كرده است. بر طبق اين عقيده می توان قصور پزشكی را به عدم انجام تعهدات خاصی كه حرفه پزشكی بر پزشک واجب گردانيده است تعريف نمود. بايد دانست كه علاوه بر ميزان پيشرفت علم در يک رشته خاص و در نظر گرفتن زمان بروز خطای پزشكی ، مسايل ديگری مانند شرايط مكانی و دوری از...

ادامه مطلب

قاچاق مواد مخدر

آن چه امروز در جوامع مختلف بشری دغدغه ای بس عظیم میان آحاد مردم و مسئولین ایجاد کرده است و به نوعی همه اقشار جامعه اعم از دولت ، قوه قضائیه و خانواده ها را سر درگم کرده است ، عاملی است که می توان آن را بحران قرن ۲۱ نامید؛ اعتیاد و کشت مواد مخدر است ، که تنها راه مبارزه با آن نمی تواند مقابله مستقیم کیفری باشد؛ چرا که اگر چنین بود در این چند قرن اخیر که رواج آن همه گیر شده است. باید رو به کاهش سوق می یافت در حالی که نه تنها رو...

ادامه مطلب

تهدید و توهین

رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر در رسیدگی به ارتکاب جرایم تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک و تعیین مجازات برای آن بر این امر استقرار یافته است که چنانچه ارتکاب جرایمی همچون تهدید (موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی ) ، توهین ( موضوع ماده 608 قانون مذکور ) و مزاحمت تلفنی ( موضوع ماده 641 همان قانون) ، هر سه از طریق ارسال پیامک انجام گیرد نظر به تعداد و دفعات ارسال پیامک های توهین آمیز که نوعی مزاحمت تلفنی تلقی می گردد و از سویی دیگر ، بکارگیری الفاظی که متضمن تهدید می باشد مصداق تعدد...

ادامه مطلب

کلاهبرداری

امروزه كلاهبرداری از جمله جرايم مبتلا به همه كشور های دنيـا محسـوب مـی شـود و چـون معمولا از ناحيه افرادی با بهره هوشی بالا ارتكاب می يابد ، غالبـاً جـزء جـرايم يقـه سـفيدان محسوب شده و اين قضيه مالباختگان و مقامات قضايی دادسـرا را در اثبـات وقـوع جـرم و انتساب آن به مرتكب ، دچار مشكل می مضاعف نمايد . از طرف ديگر هـيچ قانونگـذار عـادی ، نمی تواند در زمان تصويب يک قانون ، كليه مسـائل و مشـكلاتی را كـه در آينـده و متـأثر از گذشت زمان ايجاد خواهد شد ، پيشبينی نمايد.كلاهبرداران نيز كه گويا هميشـه يـک قـدم...

ادامه مطلب